Vitajte v našej materskej škole !

Kde bolo, tam bolo, na rázcestí dvoch ciest Svrčinovca a Čadečky, stojí až dodnes stará škola. V jej samom srdci je hniezdo malých štebotavých vtáčikov, ktoré tu získavajú pod ochrannými krídlami štyroch pani učiteliek základné, ale zároveň najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a návyky. Práve tie im budú pomáhať orientovať sa v spletitých konároch života. Naše škôlkarske hniezdočko tvoria dve triedy. Do každej z nich prilieta na začiatku školského roka po 21 vtáčikov – detí.

Slniečková trieda

Slniečková trieda je pre 3 – 5 ročné deti. Tu je najdôležitejšie pre nich naučiť sa „žiť“ v kolektíve, uvedomiť si vlastnú jedinečnosť ale aj jedinečnosť iných a zistiť, ako „fungujú „veci okolo nich.

Písmenková trieda

Písmenková trieda je pre 5 – 6 ročné deti. Okrem rozvoja svojej osobnosti vo všetkých jej oblastiach sa rozvíja ich uvažovanie, myslenie, pozornosť ale najmä fantázia a tvorivosť. A naozaj pripravené vtáčiky môžu vyletieť z hniezda a stať sa prvákmi .

Vízia materskej školy

Rozumieť dieťaťu, byť tu pre dieťa, rešpektovať ho.
Klásť zdravé základy po stránke emocionálnej a sociálnej.
Vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa.
Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa.

Logo

Dlaň je symbolom učiteľky, ktorá je pre dieťa:
- istotou v situáciách, keď si neverí
- láskou, keď potrebuje pohladenie
- ochranou, keď sa cíti zraniteľné
- pomocou, keď nenápadne posúva jeho rozvoj vpred a pomáha mu „vzlietnuť"

Vtáčik je symbolom dieťaťa, ktoré podporované a ochraňované „dlaňou“ sa odhodláva vzlietnuť a objavovať svet